Compte general corporacions locals, 2020

Dijous, 6 d'octubre de 2022 a les 00:00

Es sessió de Ple municipal de data 27 de setembre de 2022 s'ha donat compte de l'informe 13/2022 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu al compte general de les corporacions locals, exercici 2020 el qual es pot consultar a l'adreça: https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2022_13_ca.pdf

Darrera actualització: 06.10.2022 | 10:50