Validació de documents

Els documents que podeu verificar amb aquesta opció estan signats electrònicament per l’Ajuntament  amb un certificat emès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i qualificat conforme la Directiva 1999/93/CE. D’acord amb el què estableix la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica sobre la validesa de les signatures emeses per entitats de confiança, aquesta signatura garanteix l’autoria del signant, en aquest cas l'Ajuntament, i la no alteració del contingut del document.

Validació de documents

Darrera actualització: 04.05.2020 | 12:25
Darrera actualització: 04.05.2020 | 12:25