Notícies
  • Compte general corporacions locals, 2020 06.10.2022

    Es sessió de Ple municipal de data 27 de setembre de 2022 s'ha donat compte de l'informe 13/2022 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu al compte general de les corporacions locals, exercici 2020 el qual es pot consultar a l'adreça: https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2022_13_ca.pdf

  • Anunci bases reguladores subvencions plaques fotovoltaiques 20.05.2022

    Bases reguladores especifiques de la convocatòria de subvencions per a la legalització d’instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum i els seus equips en els habitatges de Sobremunt

Més notícies
Horari ajuntament

 

De dilluns a divendres 

de 9 a 12h

Tel. 938 527 071